ای دل غافل

۴ مطلب با موضوع «تلنگر» ثبت شده است

۰۱ دی ۹۲ | خادم

ای مردم!

از پندی که خداوند به دوستان خود داده است عبرت گیرید، که در قرآنش فرمود: مردان مومن و زنان مومن دوستدار یکدیگرند، به خوبی فرمان می دهند و از زشتی باز می دارند.

خداوند از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه از جانب خود آغاز کرد. زیرا میدانسته که اگر این فریضه انجام گیرد و برپا شود، همه فرایض دیگر از آسان وسخت به کار بسته خواهد شد؛ چون امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است.

 امام حسین علیه السلام - میزان الحکمه - 14 - 127

 

آیا ما از این پند عبرت گرفته ایم؟

-->